Beth sydd arno / Whats on


Nid ydym yn neuadd pentref mwyaf yn Sir Gaerfyrddin, ond rydym yn darparu y pentref a’r gymuned gyda’r cyfleusterau gorau sydd ar gael yn ein hardal ac mae ein aelodau a gwirfoddolwyr yn brwdfrydig ac maer diddordeb mor awyddus ag erioed.

Gweler y calendr isod.

We are not the biggest of village halls within Carmarthenshire but we provide the village and community with the best facilities available in our area and our members and volunteers are enthsiastic and interest is as keen as ever.

Please see the calendar below.


Click on the calendar dates below for more information on the upcoming events and classes here at Llanarthne Village Hall

September 2021

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
 • Theatre Group - Vicky Perry 07934168711
 • Welsh Dancing Dafydd Evans 01994484496
2
 • Ballet Llinos McCarthy 01267235703
3
 • Yoga Louise Evans 07584199372
 • YFC Llinos Jones 015580667147
4
 • available for parties
5
 • available for parties
6
 • Theatre Group Vicky Perry 07934168711
 • Clwb Fi a Fe Gwenllian Stephens 07896763034
 • FUW meeting 1st Monday monthly
7
 • Urdd Gwenllian Stephens 07896763034
8
 • Theatre Group - Vicky Perry 07934168711
 • Welsh Dancing Dafydd Evans 01994484496
9
 • Ballet Llinos McCarthy 01267235703
10
 • Yoga Louise Evans 07584199372
 • YFC Llinos Jones 015580667147
11
 • available for parties
12
 • available for parties
13
 • Theatre Group Vicky Perry 07934168711
 • Clwb Fi a Fe Gwenllian Stephens 07896763034
14
 • Flower Arranging Classes Mefus James 01558 668143
 • Urdd Gwenllian Stephens 07896763034
 • Community Council 2nd Tuesday of the Month
15
 • Theatre Group - Vicky Perry 07934168711
 • Welsh Dancing Dafydd Evans 01994484496
16
 • Ballet Llinos McCarthy 01267235703
17
 • Yoga Louise Evans 07584199372
 • YFC Llinos Jones 015580667147
18
 • available for parties
19
 • available for parties
20
 • Theatre Group Vicky Perry 07934168711
 • Clwb Fi a Fe Gwenllian Stephens 07896763034
21
 • Urdd Gwenllian Stephens 07896763034
22
 • Theatre Group - Vicky Perry 07934168711
 • Welsh Dancing Dafydd Evans 01994484496
23
 • Ballet Llinos McCarthy 01267235703
24
 • Yoga Louise Evans 07584199372
 • YFC Llinos Jones 015580667147
25
 • available for parties
26
 • available for parties
27
 • Theatre Group Vicky Perry 07934168711
 • Clwb Fi a Fe Gwenllian Stephens 07896763034
28
 • Flower Arranging Classes Mefus James 01558 668143
 • Urdd Gwenllian Stephens 07896763034
29
 • Theatre Group - Vicky Perry 07934168711
 • Welsh Dancing Dafydd Evans 01994484496
30
 • Ballet Llinos McCarthy 01267235703

Sioe Flynyddol Llanarthne

DYDD SADWRN, AWST 24, 2019

The Annual Llanarthne Show

SATURDAY, AUGUST 24, 2019


Click here for the Llanarthne show schedule 2019 Click here to find out more