Beth sydd arno / Whats on


Nid ydym yn neuadd pentref mwyaf yn Sir Gaerfyrddin, ond rydym yn darparu y pentref a’r gymuned gyda’r cyfleusterau gorau sydd ar gael yn ein hardal ac mae ein aelodau a gwirfoddolwyr yn brwdfrydig ac maer diddordeb mor awyddus ag erioed.

Gweler y calendr isod.

We are not the biggest of village halls within Carmarthenshire but we provide the village and community with the best facilities available in our area and our members and volunteers are enthsiastic and interest is as keen as ever.

Please see the calendar below.


Click on the calendar dates below for more information on the upcoming events and classes here at Llanarthne Village Hall

June 2021

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
 • Urdd Gwenllian Stephens 07896763034
2
 • Theatre Group - Vicky Perry 07934168711
 • Welsh Dancing Dafydd Evans 01994484496
3
 • Ballet Llinos McCarthy 01267235703
4
 • Yoga Louise Evans 07584199372
 • YFC Llinos Jones 015580667147
5
6
7
 • Theatre Group Vicky Perry 07934168711
 • Clwb Fi a Fe Gwenllian Stephens 07896763034
 • FUW meeting 1st Monday monthly
8
 • Flower Arranging Classes Mefus James 01558 668143
 • Urdd Gwenllian Stephens 07896763034
 • Community Council 2nd Tuesday of the Month
9
 • Theatre Group - Vicky Perry 07934168711
 • Welsh Dancing Dafydd Evans 01994484496
10
 • Ballet Llinos McCarthy 01267235703
11
 • Yoga Louise Evans 07584199372
 • YFC Llinos Jones 015580667147
12
13
14
 • Theatre Group Vicky Perry 07934168711
 • Clwb Fi a Fe Gwenllian Stephens 07896763034
15
 • Urdd Gwenllian Stephens 07896763034
16
 • Theatre Group - Vicky Perry 07934168711
 • Welsh Dancing Dafydd Evans 01994484496
17
 • Ballet Llinos McCarthy 01267235703
18
 • Yoga Louise Evans 07584199372
 • YFC Llinos Jones 015580667147
19
20
21
 • Theatre Group Vicky Perry 07934168711
 • Clwb Fi a Fe Gwenllian Stephens 07896763034
22
 • Flower Arranging Classes Mefus James 01558 668143
 • Urdd Gwenllian Stephens 07896763034
23
 • Theatre Group - Vicky Perry 07934168711
 • Welsh Dancing Dafydd Evans 01994484496
24
 • Ballet Llinos McCarthy 01267235703
25
 • Yoga Louise Evans 07584199372
 • YFC Llinos Jones 015580667147
26
27
28
 • Theatre Group Vicky Perry 07934168711
 • Clwb Fi a Fe Gwenllian Stephens 07896763034
29
 • Urdd Gwenllian Stephens 07896763034
30
 • Theatre Group - Vicky Perry 07934168711
 • Welsh Dancing Dafydd Evans 01994484496

Sioe Flynyddol Llanarthne

DYDD SADWRN, AWST 24, 2019

The Annual Llanarthne Show

SATURDAY, AUGUST 24, 2019


Click here for the Llanarthne show schedule 2019 Click here to find out more