Croeso i wefan Neuadd Llanarthne

Welcome to Llanarthne Village Hall

Beth sydd arno / Whats on


Nid ydym yn neuadd pentref mwyaf yn Sir Gaerfyrddin, ond rydym yn darparu y pentref a’r gymuned gyda’r cyfleusterau gorau sydd ar gael yn ein hardal ac mae ein aelodau a gwirfoddolwyr yn brwdfrydig ac maer diddordeb mor awyddus ag erioed.

We are not the biggest of village halls within Carmarthenshire but we provide the village and community with the best facilities available in our area and our members and volunteers are enthsiastic and interest is as keen as ever.Darganfyddwch fwy / Find out more


Sioe Flynyddol Llanarthne

DYDD SADWRN, AWST 24, 2019

The Annual Llanarthne Show

SATURDAY, AUGUST 24, 2019


Click here for the Llanarthne show schedule 2019 Click here to find out more